20/05/2024 cotație AUR 71,5097 €/gr 2.417,10 $/oz

20/05/2024 cotație ARGINT 0,9337 €/gr 31,56 $/oz

Caută

Coșul Tău

Coșul este gol

Declinarea răspunderii privind confidențialitatea

Document informativ art. 13 Reg. UE 2016/679 – GDPR – Informații pentru prelucrarea datelor cu caracter personal colectate de la persoana interesată/utilizator – și Art. 130 – Comunicări nesolicitate Decretul Legislativ 196/2003 – contractant.

1. DATE PRELUCRATE
Date cu caracter personal: orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („partea interesată”); persoana fizică este considerată identificabilă, care poate fi identificată, direct sau indirect, cu referire specială la un identificator, cum ar fi numele, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente caracteristice ale identității sale fizice, fiziologice, genetice , psihic, economic, cultural sau social
Datele contractanților / utilizatorilor Pentru date de navigare și cookie-uri, consultați politica de confidențialitate din footerul site-ului.
 
2. DEȚINĂTORUL TRATAMENTULUI
în temeiul art. 4 și 24 din GDPR, este ORCHIDEA PREZIOSI S.p.A., în persoana reprezentantului legal pro-tempore.
 
3. RESPONSABIL PENTRU PROTECȚIA DATELOR
este identificat în temeiul art. 37 - 39 din Reg. UE 2016/679 în persoana domnului Fabio Scartoni.
 
4. SCOPUL PRELUCRĂRII BAZEI JURIDICE PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR
 
4.1 SCOPUL PRELUCRĂRII: Navigarea pe acest site web, cu utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor echivalente conform politicii privind cookie-urile și a cookie-urilor și a altor tehnologii terțe
BAZA JURIDICĂ Art. 6 c. 1 lit. f) GDPR Interesul legitim al Deținătorului: pentru a permite navigarea corectă a site-ului web
Pentru cookie-urile de profilare, prelucrarea se bazează pe consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; (C42, C43) art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR. Consimțământul dat prin intermediul bannerului cookie al site-ului
PERIOADA DE STOCARE A DATELOR Pentru cookie-uri, consultați politica privind cookie-urile din subsolul site-ului
 
4.2 SCOPUL PRELUCRĂRII Marketing direct, pentru trimiterea de materiale publicitare sau de vânzare directă sau pentru efectuarea de studii de piață, aprobare sau comunicare comercială și buletine informative prin mijloace automate (e-mail, mesaje SMS sau prin rețele sociale și sponsorizări) și mijloace tradiționale (apeluri telefonice) prin operator și poștă pe hârtie, de asemenea, prin intermediul prelucrătorilor de date) a produselor Nu va exista transfer de date cu caracter personal către terți parteneri în acest scop.
BAZA JURIDICĂ prelucrarea se bazează pe consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; (C42, C43) art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR
PERIOADA DE STOCARE A DATELOR Până la revocarea consimțământului (renunțare)
 
5. DESTINATARI SAU CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR
Datele cu caracter personal furnizate vor fi comunicate destinatarilor, care vor prelucra datele în calitate de manageri (articolul 28 din Regulamentul UE 2016/679) și / sau ca persoane fizice care acționează sub autoritatea operatorului de date și a managerului (articolul 29 din UE 2016/679), sau subiecților care dețin rolul de controlori de date autonomi, în scopurile enumerate mai sus la punctul 3. Lista managerilor este actualizată în permanență și disponibilă la cerere la info@orchideapreziosi.it.
 
6. TRANSFERUL DE DATE ÎNTR-O ȚĂRĂ TERȚĂ ȘI / SAU O ORGANIZARE ȘI GARANȚII INTERNAȚIONALE
Datele personale nu pot fi transferate
 
7. NATURA DISPOZIȚIEI ȘI REFUZULUI
Utilizatorii / contractanții sunt liberi să-și furnizeze datele cu caracter personal, iar nerealizarea acestora poate duce doar la imposibilitatea de a obține informațiile sau serviciile solicitate și furnizate prin intermediul acestui site web. Activitatea de marketing este doar eventuală și se va desfășura numai cu acordul specific al părții interesate.
 
8. DREPTURILE PĂRȚILOR INTERESATE (persoane fizice)
Partea interesată are dreptul în orice moment:
- acces, rectificare, anulare, limitare și opoziție la prelucrarea datelor
- să obțină fără obstacole de la operatorul de date datele într-un format structurat de utilizare obișnuită și lizibile de dispozitiv automat pentru a le transmite altui operator de date
- revocarea consimțământului pentru prelucrare fără a aduce atingere legalității prelucrării pe baza consimțământului dobândit înainte de revocare
- depunerea de plângere la Garant pentru Protecția datelor cu caracter personal
Exercitarea drepturilor menționate mai sus poate fi exercitată printr-o comunicare scrisă care trebuie trimisă prin e-mail certificat la orchideapreziosi@pec.it
 
De asemenea, pentru persoanele juridice / contractanți, pentru a nu mai primi comunicări automate de marketing direct (e-mail), va fi suficient să scrieți un e-mail în orice moment la orchideapreziosi@pec.it
 
9. MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE
Proprietarul își rezervă dreptul de a modifica, actualiza, adăuga sau elimina părți din această declarație de confidențialitate. Persoana vizată trebuie să verifice periodic dacă există modificări. Pentru a facilita această verificare, informațiile vor conține o indicație a datei de actualizare a informațiilor. Utilizarea site-ului, după publicarea modificărilor, va constitui acceptarea acestuia.